Elektro materijal

Sve za kućnu instalaciju, kablovi, spratne table, osigurači, prekidači, utičnice marke Metalkamajor, Aling…
Kompletan modularni program firme Align.

Korpa je prazna.